Sustaxo-Logo-dark-1000px.png

Tasakaalusta CO₂ heitmed

Vali rohepesuvabad partnerid, kellega päriselt CO2 tasakaalustada.

Esmalt vähenda, seejärel tasakaalusta oma CO₂

Esmajärjekorras vähenda oma tegevuste süsinikujalajälge. Seda saab teha organisatsiooni sees aga ka kasutades väiksema keskkonnamõjuga sisendeid.

Kui kõik võimalused vähendamiseks on ära kasutatud, siis uuri, kuidas liigset CO2 teket kompenseerida. Kompenseerimine peaks olema siiski viimane lahendus ja kasutusel ajutiselt.

Science Based Targets algatuse ettevõtetel on Pariisi kliimaleppega kooskõlas olevad ambitsioonikad mõju vähendamise eesmärgid, mis ei luba kompenseerida süsiniku jalajäljest rohkem kui viimased 5–10%.

Üks võimalus on toetada keskkonnahoidu ja süsinikukrediiti mitte osta.

Vali rohepesuvabad partnerid

Eestimaa Looduse Fond

Toeta tegevusi, mis aitavad säilitada Eestile omaste liikide ja koosluste säilimist.

Koosloodus SA

Kaitse Eesti vanu elurikkaid metsi või toeta pesakastide paigaldamist.

Climeworks

Tehnoloogia, mis võimaldab  eemaldada atmosfäärist süsiniku.